Colaboratori

O societate poate avea relatii contractuale si cu alte categorii de persoane fizice, numite generic colaboratori (de ex. administratori, manageri, zilieri, contracte de mandat, contracte de internship) si poate aparea necesitatea inregistrarii deconturilor pentru acestia. 

Din Salarizare > Colaboratori, se pot adauga toate aceste persoane.

Informatiile obligatorii de completat sunt:

  • Nume, Prenume, CNP/NIF valid
  • Data inceput

Este important sa stabiliti corect tipul persoanei si rezidenta acesteia. Aceste informatii vor fi luate in considerare la calculul impozitului pentru fiecare tip de operatiune inregistrata in legatura cu persoana.

Iar in lista colaboratorilor se pot:

  • vizualiza colaboratorii si datele lor, valabile la o anumita data
  • modifica datele acestora
  • sterge colaboratori

Operatiunile care privesc aceste persoane pot fi inregistrate in Note contabile diverse, in Registrul de casa sau Jurnalul de banca. Mai multe detalii, aici.

Informatiile legate de veniturile si cheltuile asociate acestora sunt preluata automat in D101 si D205.