Sume de platit


In acest articol

Raportul poate fi accesat de la Rapoarte > Sume de platit si continue documentele neincasate la o anumita data.

Se afiseaza in mod corect componenta soldului pe parteneri la data specificata daca la inregistrarea platilor, facturile au fost bifate in fereastra deschisa cu butonul Selecteaza facturi din Jurnalul de banca/Registrul de casa sau daca platile au fost inregistrate direct in sectiunea Plateste acum de pe factura.


EXEMPLU

Daca se calculeaza soldul la 31.12, se iau in calcul toate documentele de vanzare emise pana la 31.12 si toate incasarile pentru aceste documente inregistrate pana la 31.12 daca facturile au fost bifate in fereastra Selecteaza facturi.

Soldul se calculeaza pornind de la data contabila, nu de la data documentului, astfel incat se pot face reconcilieri cu fisele conturilor 401.

Structura raportului

Raportul este structurat in functie de furnizori, iar notele contabile sunt ordonate dupa data la care au fost emise, de la cele mai vechi la cele mai recente.

Sunt afisate date privind documentul si valorile pe care le contine, dar si Zilele intarziere si Categorie intarziere. Exista patru Categorii de intarziere in functie de care se si pot face filtrari:

 • In termen
 • 30-90 de zile
 • 90-365 de zile
 • Peste un an

Alte filtre:

 • Cu diferente fata de balanta
  • Afiseaza toti partenerii pentru care exista diferente intre soldul din balanta si raportul de sume de incasat. In felul acesta, identificarea partenerilor cu erori este mult mai simpla
  • Apare indiferent de cum este afisat raportul.
 • Sediu
  • Se pot afisa doar tranzactiile efectuate pe un anumit sediu
  • Se vor lua toate documentele care au sediul selectat, impreuna cu toate incasarile lor, indiferent daca sunt inregistrate pe sediul respectiv sau nu

Exista si posibilitatea de a vizualiza o varianta compacta a raportului, in care se vor afisa doar valorile pentru fiecare furnizor in parte.

Ai posibilitatea de a opta pentru afisarea anumitor informatii prin selectarea coloanelor.

Raportul poate fi exportat in format XLS, PDF sau poate fi tiparit. Formatul XLS contine toate coloanele raportului. Formatul PDF are o structura fixa si nu replica toate modificarile facute pe coloanele afisate.

Export extrase de cont

Din acest raport, se mai pot genera si Extrasele de cont pentru clienti, numite si confirmari de sold.

 • Se va exporta cate un formular de extras pentru fiecare partener afisat in raport.
 • Se vor exporta extrasele pentru partenerii afisati, cu documentele afisate, la momentul exportului. Daca sunt filtre active la momentul exportului, se va tine cont de ele, si se vor exporta doar datele filtrate.
 • Se tine cont de optiunea de afisare Ascunde documentele platite. Daca un partener nu are niciun document cu rest de incasat diferit de 0 si aceasta optiune este activa, atunci partenerul nu este afisat deloc in raport.
 • NU tinem cont de optiunea de afisare Afiseaza doar totalul pe partener. Deci, indiferent daca aceasta optiune este activa sau nu, vom exporta acelasi model de extras de cont pentru partenerii afisati.

Format fisiere exportate:

 • Se poate alege unul dintre formate: DOCX sau PDF

Tip export:

 • un singur fisier pentru toti partenerii: se va exporta un singur fisier DOCX sau PDF, care va contine toate extrasele pentru toti partenerii.
 • cate un fisier pentru fiecare partener: se va exporta o arhiva ZIP care va contine cate un fisier DOCX sau PDF pentru fiecare partener in parte.

Generare automata de numere de inregistrare incepand cu un anumit numar:

 • Daca se bifeaza optiunea, atunci campul in care se introduce numarul devine editabil si se poate introduce un numar; la export se vor aloca numere consecutive pentru fiecare extras de cont, incepand de la numarul introdus. Ordinea numerotarii va fi ordinea din raport (aflabetic, dupa numele partenerului).
 • Daca nu se bifeaza optiunea, atunci in loc de numar se va exporta “_____” pe fiecare extras.

Afisare sold din balanta

Pentru a simplifica analiza documentelor neincasate avem coloana Sold balanta.

In felul acesta se pot identifica rapid partenerii pentru care exista diferente intre balanta si acest raport. O astfel de diferenta poate sugera ca la momentul inregistrarii incasarilor nu s-au facut legaturile cu facturile achitate.

Coloana apare cand raportul este afisat In modul centralizat pe partener (este selectata optiunea Afiseaza doar totalul pe partener):

Sold balanta include toate tranzactiile pe conturile partenerului respectiv exprimate in moneda de pe randul selectat:

 • Daca partenerul are tranzactii pe mai multe conturi (ex. 401 si 404), soldul va contine totalul de pe toate conturile partenerului
 • Soldul este calculat in moneda randului selectat (lei in exemplul nostru) si include doar tranzactiile in acea moneda, pentru a asigura comparabilitatea datelor

BINE DE STIUT!

Din soldul in RON sunt excluse sumele echivalente in lei pentru tranzactii in valuta precum si diferentele de curs pentru aceste tranzactii. Este util cand pe un partener se lucreaza cu mai multe monede.

Accesare fisa de cont

Cand se afiseaza doar totalul pe partener se poate accesa rapid fisa de cont, din Actiuni.

Se deschide fisa de cont a partenerului respectiv.

Filtrul de perioada depinde de data la care este afisat soldul: din prima zi a lunii pentru care este afisat soldul pana la ziua afisarii soldului. (ex. Daca se afiseaza un sold la 15.04.2020, fisa de cont va fi afisata pe perioada 01.04.2020 – 15.04.2020).

Toate conturile partenerului respectiv vor fi incluse in fisa de cont.