Raport concedii de odihna

BINE DE STIUT!

Pentru a avea un rapoarte corect, este necesar sa fie completate informatiile din sectiunea Baza concediu odihna pentru salariatii activi la data migrarii in SmartBill Conta. In functie de momentul in care se incepe utilizarea aplicatiei, apar doua situatii: 

 • se incepe la data de 1 ianuarie - trebuie completat doar campul Zile concediu de odihna neefectuat reportate din anul anterior preluarii 
 • se incepe in alta luna decat ianuarie – trebuie completate toate cele 3 campuri.

Acest raport, disponibil in sectiunea Salarizare, prezinta informatiile legate de zilele de concediu ale cate unui singur salariat, centralizate per total, pe ani sau la nivelul fiecarei luni in parte.

In campul Situatie la data poti selecta:

 • Luna incetarii contractului: in cazul salariatilor care inceteaza, pentru aflarea numarului de zile de concediu neefectuate care ar trebui platite (pentru un rezultat corect, incetarea contractului trebuie sa fie operata in aplicatie)
 • Decembrie anul curent:  pentru aflarea numarului de zile de concediu la care salariatul mai are dreptul pe anul in curs.

Deasupra tabelului sunt sintetizate informatiile relevante care rezulta din calculele operate in raport, dar si informatii legate de contractul salariatului:

 • Zile CO neefectuate: total Zile CO neefectuate (de pe linia TOTAL din tabel)
 • Valoare/zi CO (estimata): se calculeaza ca Salariu de baza + Sporuri permanente / Numar zile lucratoare (din luna situatiei sau luna incetarii contractului). Poate sa difere de valoarea reala calculata efectiv pe statul de salarii, unde calculul este mai complex si ia in considerare si media celor 3 luni anterioare si datele de pe statele de salarii
 • Valoare zile CO neefectuate (estimata) = Zile CO neefectuate x Valoare/zi CO

Tabelul este configurabil. Varianta implicita afiseaza toate coloanele, dar le poti ascunde pe cele de care nu ai nevoie, iar configurarea va fi retinuta si propusa la urmatoarea utilizare.

Aici sunt afisate:

 • Zile inactivitate: zile lucratoare de inactivitate pentru care salariatului nu i se cuvin zile de CO: suspendari, absente nemotivate, concedii fara plata, somaj tehnic.
 • Zile CO cuvenite: zile de concediu cuvenite pentru zilele active (zile lucratoare - zile inactive). Se calculeaza astfel: Nr. zile concediu/an : Total zile lucratoare din an x Zile active. Pe lunile de dupa data incetarii sau data sfarsit activitate (pentru contractele pe perioada determinata) nu se calculeaza zile CO cuvenite.
 •  Zile CO efectuate: Numarul de zile de concediu de odihna luate si/sau platite la incetarea contractului.
 • Zile CO neefectuate: Zile de concediu cuvenite - Zile CO efectuate.

In mod implicit, datele anuale sunt restranse dar se pot extinde prin click pe an, astfel incat se poate vizualizeza situatia detaliata la nivel de luni.

Datele sunt afisate pe perioade astfel:

 • cea cuprinsa intre luna primului stat de salarii emis, pana la ceea ce s-a selectat in Situatie la luna, (chiar si in cazul in care contractul este incentat anterior lunii selectate)
 • cea care cuprinde lunile ante migrare care „inchid” anul in care s-a emis primul stat de salarii in aplicatie (doar daca migrarea/primul stat se salarii nu s-a facut pe luna ianuarie)
 • anul anterior anului migrarii in aplicatie, atunci cand pe salariat s-a introdus valoare in campul Zile concediu de odihna neefectuat reportate din anul anterior preluarii.

EXEMPLU

Migrarea salarizarii in SmartBill Conta s-a facut in luna aprilie 2020 (primul stat de salarii emis aici este pe aprilie 2020), iar salariatul a fost activ la 01.04.2020. Pentru acesta s-au completat urmatoarele informatii in sectiunea Baza concediu odihna: 

 • Zile concediu de odihna neefectuat reportate din anul anterior preluarii: 9 (zile neefectuate in 2019) 
 • Zile concediu de odihna efectuate in anul preluarii: 4 (zile efectuale in perioada ianuarie-martie 2020) 
 • Zile de inactivitate in anul preluarii: 5 (zile in perioada ianuarie-martie 2020). 

Raportul va avea o structura cu 3 perioade determinate de timp (marcate cu verde in imaginea de mai jos), iar datele initiale ce privesc zilele de concediu completate in SmartBill se regasesc si ele in acesta.