Centralizatorul concedii de odihna

Ofera o situatie de ansamblu asupra concediilor de odihna ale tuturor salariatilor firmei.

In mod implicit, centralizatorul concediilor de odihna va afisa doar salariatii activi sau  suspendati,  cu posibilitatea de a modifica acest filtru.

Coloanele raportului sunt configurabile, o parte a acestora nefiind afisate decat la alegere.  Daca optezi pentru o anumita structura, ea va fi retinuta si propusa la urmatoarea accesare a  raportului.

In raport sunt afisate corespund ultimei zile din luna situatiei. Implicit, sunt afisate:

  • Zile inactivitate
  • Zile CO cuvenite
  • Zile CO efectuate
  • Zile CO neefectuate
  • Valoare/zi CO (estimata)
  • Valoare zile CO neefectuate (estimata)

Din Actiuni, ai acces direct la detaliile salartiatului in Raport concedii de odihna, deschis la aceeasi luna ca cea din centralizator

Raportul poate fi exportat in excel si va contine toate coloanele, indiferent de ceea ce se asiseaza  momentul exportului.