Actiuni asupra obiectelor de inventar

Pentru fiecare obiect de inventar exista mai multe actiuni posibile, in functie de statusul acestuia.

Pentru obiectele cu statusul In stoc:

 • Da in folosinta: se genereaza o nota contabila de gare in folosinta, iar statusul se modifica in In folosinta
 • Modifica: se pot modifica datele aferente obiectului de inventar (pentru obiectele adaugate din documente Costul unitar si Contul de stoc se vor putea modifica doar prin modificare in documentul de intrare)
 • Sterge

Pentru obiectele cu statusul In folosinta, care nu au note contabile de dare in folosinta generate automat in aplicatie, adica au fost importate cu acest status:

 • Scoate din gestiune: se genereaza nota contabila de scoatere din gestiune si se modifica statusul
 • Modifica: se pot modifica datele aferente obiectului de inventar fara actualizarea notei contabile
 • Sterge

Pentru obiectele cu statusul In folosinta, care au note contabile de dare in folosinta generate automat in aplicatie (au fost date in folosinta din aplicatie):

 • Scoate din gestiune: se genereaza nota contabila de scoatere din gestiune si se modifica statusul
 • Vezi nota contabila
 • Modifica dare in folosinta: notele contabile de dare in folosinta se vor actualiza in mod automat
 • Sterge dare in folosinta: se sterge nota contabila de dare in folosinta, iar statusul va deveni In stoc
 • Modifica: se pot modifica datele aferente obiectului de inventar pentru obiectele adaugate din documente Costul unitar si Contul de stoc se vor putea modifica doar prin modificare in documentul de intrare). Notele contabile se actualizeaza in cazul anumitor modificari
 • Sterge: actiune posibila asupra obiectele de inventar importate (cele adaugate din documente se vor putea sterge doar din documentul de intrare)

Pentru obiectele cu statusul Scos din gestiune:

 • Vezi nota contabila
 • Modifica scoatere din gestiune: nota contabila de scoatere din gestiune se va actualiza in mod automat
 • Sterge scoatere din gestiune: se sterge nota contabila de scoatere din gestiune, iar statusul revine la In folosinta
 • Modifica: se pot modifica datele aferente obiectului de inventar pentru obiectele adaugate din documente Costul unitar si Contul de stoc se vor putea modifica doar prin modificare in documentul de intrare). Notele contabile se actualizeaza in cazul anumitor modificari
 • Sterge: actiune posibila asupra obiectele de inventar importate (cele adaugate din documente se vor putea sterge doar din documentul de intrare)

La darea in folosinta:

se vor genera notele contabile de dare in folosinta: 603=303 si 8035=899 cu valoarea obiectului de inventar (costul unitar); se pot seta analitice pentru conturile 303, 603 si 8035 pe care vor fi inregistrate notele

 • status-ul obiectului de inventar va deveni In folosinta
 • se va actualiza coloana Data dare in folosinta din registru
 • luna darii in folosinta trebuie sa fie deschisa, pentru a se putea genera notele contabile de dare in folosinta.

Darea in folosinta se poate modifica prin actiunea Modifica dare in folosinta sau sterge, prin actiunea Sterge dare in folosinta, iar notele contabile se vor actualiza/sterge in mod automat.

La scoaterea din gestiune:

 • se va genera nota contabila de scoatere din gestiune: 899=8035 cu valoarea obiectului de inventar (costul unitar); se pot seta analitice pentru contul 8035 pe care va fi inregistrata nota
 • status-ul obiectului de inventar va deveni Scos din gestiune
 • se va actualiza coloana Data scoatere din gestiune din registru
 • luna scoaterii din gestiune trebuie sa fie deschisa, pentru a se putea genera nota contabila de scoatere din gestiune.

Scoaterea din gestiune se poate modifica prin actiunea Modifica scoatere din gestiune sau sterge, prin actiunea Sterge scoatere din gestiune, iar nota contabila se va actualiza/sterge in mod automat