Balanta imobilizarilor

Acest raport ofera o imagine de asamblu asupra miscarilor de pe imobilizari si poate fi accesat din Active > Balanta imobilizarilor.

Este configurabila si se pot afisa doar coloanele necesare. Raportul poate fi exportat in excel.

Poate fi configurat pe modelul Formularului 40 din Situatiile anuale.